سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به که باید دل داد ؟

 

                                                            به نام خدا

 

به که باید دل داد ؟

به که باید پیوست ؟

و به چشمان ِ که باید خندید ؟

                    به نسیم ِ گذرا ؟

                    به گل ِ اطلسی و یاس ِ سپید ؟

به که باید پیوست ؟

                   به عبور ِ گل ِ سرخ ؟

                   یا به تکرار ِ نگاه ؟

                   یا صدای ِّ نفس ِ چلچله ها ؟

                   یا به یک برگ ِ خزان دیده ی سرد ؟

به که باید دل داد ؟

                  به یکی نغمه ی شاد ؟

به که باید پیوست ؟

                  به یکی رود ِ زلال ؟

                  یا به یک رشته ی پیچیده ی کوه ؟

                  یا به یک کوچ ِ پر از عشق ِ پرستوی ِ قشنگ ؟

به که باید خندید ؟

                  به نگاه ِ تر ِ یک پروانه ؟

                  یا به یک شعله ی مستانه ی شمع ؟

                  یا به یک روشنی ِ تار ِ دل ِ دیوانه ؟

به که باید خندید ؟

به که باید پیوست ؟

             ( فاطمه سالار نسب )